Pojištění

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. 

Sjednat pojištění
Životní a úrazové pojištění

Majetkové pojištění

Pojištění odpovědnosti

Cestovní pojištění

Likvidace pojistných událostí

Životní a úrazové pojištění

Životní pojištění je způsob, jak zajistit finanční ochranu pro sebe a své blízké v případě nečekaných událostí, jako je úmrtí, invalidita nebo nemoc. Životní pojištění nabízí různé benefity a ochranu, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života a snížit stres v případě nečekané životní události.

Životní pojištění je tedy užitečným nástrojem pro plánování budoucnosti a ochranu před nečekanými riziky. Pokud chcete zjistit více o životním pojištění a jeho benefitech, kontaktujte nás a rádi vám poradíme.

Majetkové pojištění

Majetkové pojištění je typ pojištění, který chrání váš majetek před různými riziky, jako jsou požár, krádež, povodeň nebo vandalismus. Majetkové pojištění může pokrýt jak nemovitý, tak movitý majetek, například dům, byt, auto nebo nábytek. Výše pojistného závisí na hodnotě a druhu majetku, který chcete pojistit, a na rozsahu krytí, které si zvolíte.

Majetkové pojištění vám může poskytnout finanční náhradu v případě škody nebo ztráty vašeho majetku a také vám může pomoci s náklady na opravu nebo obnovu.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti občanské je typ pojištění, který chrání pojištěného před nároky na náhradu škody, kterou způsobil neúmyslně na zdraví nebo majetku jiných osob. Toto pojištění je dobrovolné a lze ho sjednat pro celou rodinu včetně domácích zvířat. Pojištění odpovědnosti občanské se vztahuje na škody způsobené v běžném občanském životě, v důsledku provozu domácích spotřebičů, z držby nemovitosti nebo v práci.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je pojištění, které vás ochrání před nároky zaměstnavatele na náhradu škody, kterou jste mu způsobili při výkonu povolání. Tato škoda může být na majetku, na zdraví nebo finanční. Pojištění odpovědnosti zaměstnance se také nazývá pojistka na blbost, protože kryje i neúmyslné chyby a nepozornosti.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je důležitou součástí každé cesty do zahraničí. Pokud se vám něco stane na dovolené, můžete se spolehnout na pomoc pojišťovny, která vám uhradí léčebné výlohy, asistenční služby, odpovědnost za škody nebo zavazadla. Cestovní pojištění si můžete sjednat online, rychle a snadno, a vybrat si z různých balíčků podle vašich potřeb a typu cesty.

Cestovní pojištění je také vhodné pro ty, kteří cestují autem nebo se věnují rizikovým sportům. S cestovním pojištěním budete mít klidnou a bezpečnou dovolenou.

Likvidace pojistných událostí

Pokud jste utrpěli škodu z některého z našich pojištění, například z životního, úrazového, pojištění majetku nebo havarijního pojištění, můžete se na nás obrátit pro likvidaci pojistných událostí. Spolupracujeme s EUCS, která vám pomůže uplatnit vaše nároky u pojišťovny.

EUCS vám zajistí právní pomoc, nezávislé lékařské vyšetření, odborný posudek o výši škody nebo jiné služby, které vám pomohou získat spravedlivé odškodnění.